مقاله تامپوناد قلبی + تصاویر

1

مقاله تامپوناد قلبی + تصاویر

مقدار طبیعی مایع داخل پریکاردی بین ۱۵ تا ۵۰ میلی لیتر و فشار داخل آن صفر تا سه میلیمتر جیوه کمتر از فشار جو است و به افزایش فشار داخل فضای پریکاردیال در اثر تجمع مایع به حدی که موجب اختلال فعالیت قلب شود ، تامپوناد قلبی گفته می شود .

تجمع سریع و ناگهانی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی لیتر مایع در داخل فضای پریکارد می تواند باعث افزایش فشار تا ۲۰ – ۳۰ میلیمتر جیوه و در نتیجه تامپوناد قلبی شود .

ولی اگر تجمع مایع مزمن و در طولانی مدت بوقوع بپیوندد ، حتی تجمع ۱۵۰۰ – ۱۰۰۰ میلی لیتر مایع نیز ممکن است موجب تامپوناد نشود .

 

🔵 شایعترین علل تامپوناد به ترتیب شیوع عبارتند از :

 • نئوپلازی
 • پریکاردیت ایدیوپاتیک یا ویروسی
 • اورمی
 • اعمال تهاجمی قلب ( خصوصا کاتریزاسیون قلبی ، گذاشتن پیس میکر داخل قلبی )
 • پارگی دیواره آزاد بطن در پی MI ( شایعترین علت در CCU)
 • عفونت های باکتریال و سل

 

🔵 تظاهرات بالینی :

 ⚛ تابلوی اصلی :

 • کاهش فشار خون
 • افزایش فشار ورید مرکزی (CVP)
 • قلب کوچک و آرام ( تریاد Beck )

بر حسب سیر استقرار بیماری ، تظاهرات آن تا حدودی متفاوت است .

در موارد حاد و شدید ، سنکوپ و شوک تابلوی اصلی بوده و در موارد خفیف تر بیماری با بی قراری ، ضعف و بی حالی ، تاکی پنه ، تپش قلب ، سردی انتهاها و گاهی تنگی نفس و درد سینه تظاهر می کند .

موارد مزمن بیماری معمولا با علائم و نشانه های نارسایی قلبی تظاهر می کند .

بطوریکه شواهد نارسایی بطن راست بارزتر از نارسایی بطن چپ است و لذا تابلوی اصلی آن به صورت ادم محیطی ، آسیت ، هپاتومگالی و علائم و نشانه های کاهش برون ده قلبی ( ضعف و بی حالی ) می باشد .

در کل ، افزایش فشار ورید مرکزی (CVP) ، ریه نسبتا پاک ، ضعیف بودن صدا های قلبی و نبض پارادوکس شاه علامت های تامپوناد پریکارد هستند .

افزایش فشار ورید مرکزی (CVP) :
در مواردیکه محدودیت در اتساع دهلیز و بطن راست وجود ندارد ، در زمان دم فشار ورید مرکزی کاهش می یابد و از نظر بالینی با کلاپس ورید جوگولر مشخص می شود .
ولی در پریکاردیت فشارنده و گاهی تامپوناد ، CVP نه تنها کاهش نمی یابد بلکه ممکن است افزایش یابد ( اتساع ورید جوگولر ) که به آن نشانه کوسمال (Kussmal`s Sing) گفته می شود .
Cardiac tamponade, CX-Ray, Echocardiography, electrical Alternans, Kussmal`s Sing, nurse, Pericardiocentesis پریکاردیوسنتز, tamponade, znurses, آسیت, آلترنانس آلکتریکی در تامپوناد قلبی, اتساع ورید جوگولر, ارزیابی و پافته های پاراکلینیکی, افزایش فشار ورید مرکزی (CVP), افیوژن پریکارد و تامپوناد قلبی, امپوناد قلبی pdf, بهزاد قشمی, بیماری, پرستار, پرستاران, پرستاران زنجان, پرستاری, پریکاردیت فشارنده, پزشک, تامپوناد, تامپوناد ریوی, تامپوناد قلبی, تامپوناد قلبی ppt, تریاد Beck, تریاد تامپوناد قلبی, دانلود, درمان, دکتر سعید محمودی, سایت znurses, سایت پرستاران زنجان, سایت پرستاری, سایت پرستاری znurses, سعید محمودی, شایعترین علل تامپوناد, علامت های تامپوناد پریکارد, علل تامپوناد قلبی, عوامل تامپوناد, فاطمه عابدینی, قلب آرام, مراقبت پرستاری در تامپوناد قلبی, مقاله, مقاله تامپوناد قلبی, نارسایی بطن چپ, نارسایی بطن راست, نبض پارادوکس, نبض پارادوکس (Pulses Paradoxus), نشانه کوسمال, هپاتومگالی, یافته های اکوکاردیوگرافیک و داپلر در تامپوناد قلبی
Kussmal`s Sing

نبض پارادوکس (Pulses Paradoxus) :

در حالت طبیعی فشا ر خون سیستولیک (S BP) در طی دم مقداری کاهش می یابد که معمولا کمتر از ۱۰mmHg می باشد .

نبض پارادوکس زمانی اطلاق می شود که این کاهش فشار خون در طی دم بیش از ۱۰ – ۲۰mmHg باشد .

برای تعیین وجود نبض پارادوکس بهترین روش ، اندازه گیری مستقیم فشار خون شریانی است .

ولی در کلینیک می توان با استفاده از فشار سنج معمولی آن را تشخیص داد برای این کار ابتدا فشار سنج را دور بازوی بیمار بسته و سپس تا ۲۰mmHg بالاتر از S BP باد می شود .

آنگاه به تدریج فشار پایین آورده می شود تا اینکه اولین صدای کورتکوف فقط در طی دم قابل شنیدن باشد .

در این سطح فشار خون ثبت شده و مجددا فشار به تدریج و آهسته کاهش می یبد تا اینکه صدای اول کورتکوف هم در دم هم در بازدم شنیده شود .

تفاضل این نقطه از فشار از فشار قبلی ، میزان نبض پارادوکس خواهد بود .

 

Cardiac tamponade, CX-Ray, Echocardiography, electrical Alternans, Kussmal`s Sing, nurse, Pericardiocentesis پریکاردیوسنتز, tamponade, znurses, آسیت, آلترنانس آلکتریکی در تامپوناد قلبی, اتساع ورید جوگولر, ارزیابی و پافته های پاراکلینیکی, افزایش فشار ورید مرکزی (CVP), افیوژن پریکارد و تامپوناد قلبی, امپوناد قلبی pdf, بهزاد قشمی, بیماری, پرستار, پرستاران, پرستاران زنجان, پرستاری, پریکاردیت فشارنده, پزشک, تامپوناد, تامپوناد ریوی, تامپوناد قلبی, تامپوناد قلبی ppt, تریاد Beck, تریاد تامپوناد قلبی, دانلود, درمان, دکتر سعید محمودی, سایت znurses, سایت پرستاران زنجان, سایت پرستاری, سایت پرستاری znurses, سعید محمودی, شایعترین علل تامپوناد, علامت های تامپوناد پریکارد, علل تامپوناد قلبی, عوامل تامپوناد, فاطمه عابدینی, قلب آرام, مراقبت پرستاری در تامپوناد قلبی, مقاله, مقاله تامپوناد قلبی, نارسایی بطن چپ, نارسایی بطن راست, نبض پارادوکس, نبض پارادوکس (Pulses Paradoxus), نشانه کوسمال, هپاتومگالی, یافته های اکوکاردیوگرافیک و داپلر در تامپوناد قلبی
نبض پارادوکس و تامپوناد قلبی
نکته : اگر نبض شریان رادیال در طی دم ناپدید و غیر قابل لمس باشد ( در سمع ، ضربان قلب وجود دارد ) در این صورت تقریبا همیشه نبض پارادوکس بیش از ۲۰ – ۲۵ mm Hg بوده و نشان دهنده تامپوناد شدید قلبی خواهد بود .

بایستی توجه داشت که نبض پارادوکس اگر چه نشانه بسیار خوب و مهم تامپوناد است ولی فقط در حدود ۸۰% بیماران وجود داشته و اختصاصی نیست .

قلب آرام : در معاینه ، قلب آرام و صدا های قلبی ضعیف هستند .
در صورت وجو افیوژن شدید ممکن است قسمت تحتانی ریه چپ دچار اتلکتازی شود که در معاینه به صورت ماتیته ، صداهای تنفسی برونشیال و اگوفونی در زاویه تحتانی کتف چپ تظاهر می کند .
(pin`s or Ewart`s sign)

🔵 ارزیابی و پافته های پاراکلینیکی

تشخیص بیماری با علائم و نشانه ها و اکوکاردیوگرافی داده می شود و در تمامی بیماران بایستی بررسی های زیر به عمل آید :

ECG : ممکن است شواهد افیوژن یا پریکاردیت دیده شود .

یکی از یافته های نادر ولی تقریبا اختصاصی تامپوناد قلبی electrical Alternans است ( خصوصا اگر علائم و نشانه های بالینی به نفع تامپوناد قلبی وجود داشته باشد ) به این صورت که کمپلکس QRS و موج P به طور یک ، دو و یا سه در میان و منظم کم ولتاژ بوده و تغییر می کند .

آلترنانس الکتریکی QRS به تنهایی بیشتر به نفع افیوژن شدید پریکارد بوده ومی تواند به طور قطع تائیدی بر تامپوناد باشد .

Cardiac tamponade, CX-Ray, Echocardiography, electrical Alternans, Kussmal`s Sing, nurse, Pericardiocentesis پریکاردیوسنتز, tamponade, znurses, آسیت, آلترنانس آلکتریکی در تامپوناد قلبی, اتساع ورید جوگولر, ارزیابی و پافته های پاراکلینیکی, افزایش فشار ورید مرکزی (CVP), افیوژن پریکارد و تامپوناد قلبی, امپوناد قلبی pdf, بهزاد قشمی, بیماری, پرستار, پرستاران, پرستاران زنجان, پرستاری, پریکاردیت فشارنده, پزشک, تامپوناد, تامپوناد ریوی, تامپوناد قلبی, تامپوناد قلبی ppt, تریاد Beck, تریاد تامپوناد قلبی, دانلود, درمان, دکتر سعید محمودی, سایت znurses, سایت پرستاران زنجان, سایت پرستاری, سایت پرستاری znurses, سعید محمودی, شایعترین علل تامپوناد, علامت های تامپوناد پریکارد, علل تامپوناد قلبی, عوامل تامپوناد, فاطمه عابدینی, قلب آرام, مراقبت پرستاری در تامپوناد قلبی, مقاله, مقاله تامپوناد قلبی, نارسایی بطن چپ, نارسایی بطن راست, نبض پارادوکس, نبض پارادوکس (Pulses Paradoxus), نشانه کوسمال, هپاتومگالی, یافته های اکوکاردیوگرافیک و داپلر در تامپوناد قلبی
electrical Alternans

آلترنانس آلکتریکی در تامپوناد قلبی ، همانطور که ملاحظه می شود ولتاژ کمپلکس های QRS ( و تا حدی موج P ) به صورت یک در میان تغییر کرده است .

نکته : آلترنانس الکتریکی ممکن است فقط در یک لید واضح و مشخص باشد .

CX-Ray : شکل و اندازه قلب ممکن است طبیعی باشد ، ولی در صورت وجود بیش از ۲۵۰ml مایع ، اندازه سایه قلب بزرگ شده ، در حالت تیپیک به شکل بطری آب (water – bottle shape ) دیده می شود .

Cardiac tamponade, CX-Ray, Echocardiography, electrical Alternans, Kussmal`s Sing, nurse, Pericardiocentesis پریکاردیوسنتز, tamponade, znurses, آسیت, آلترنانس آلکتریکی در تامپوناد قلبی, اتساع ورید جوگولر, ارزیابی و پافته های پاراکلینیکی, افزایش فشار ورید مرکزی (CVP), افیوژن پریکارد و تامپوناد قلبی, امپوناد قلبی pdf, بهزاد قشمی, بیماری, پرستار, پرستاران, پرستاران زنجان, پرستاری, پریکاردیت فشارنده, پزشک, تامپوناد, تامپوناد ریوی, تامپوناد قلبی, تامپوناد قلبی ppt, تریاد Beck, تریاد تامپوناد قلبی, دانلود, درمان, دکتر سعید محمودی, سایت znurses, سایت پرستاران زنجان, سایت پرستاری, سایت پرستاری znurses, سعید محمودی, شایعترین علل تامپوناد, علامت های تامپوناد پریکارد, علل تامپوناد قلبی, عوامل تامپوناد, فاطمه عابدینی, قلب آرام, مراقبت پرستاری در تامپوناد قلبی, مقاله, مقاله تامپوناد قلبی, نارسایی بطن چپ, نارسایی بطن راست, نبض پارادوکس, نبض پارادوکس (Pulses Paradoxus), نشانه کوسمال, هپاتومگالی, یافته های اکوکاردیوگرافیک و داپلر در تامپوناد قلبی
Pericardial Effusion

🔵 Echocardiography : بهترین و مهمترین تست تشخیصی افیوژن پریکارد بوده و بایستی در تمامی موارد حاد مشکوک به تامپوناد به طور اورژانس به عمل آید .

اکو نوع تک بعدی قادر به شناسایی حداقل ۲۰ میلی لیتر مایع در پریکارد است .

ازمیان یافته های اکوکاردیوگرافیک و داپلر حساس ترین یافته ، کلاپس دیاستولیک دهلیز راست و در درجه بعدی کلاپس دیاستولیک بطن راست است ( کلاپس دهلیزی از نظر زمانی کمی زودتر از کلاپس بطنی در سیر تامپوناد قلبی ایجاد می شود )

Cardiac tamponade, CX-Ray, Echocardiography, electrical Alternans, Kussmal`s Sing, nurse, Pericardiocentesis پریکاردیوسنتز, tamponade, znurses, آسیت, آلترنانس آلکتریکی در تامپوناد قلبی, اتساع ورید جوگولر, ارزیابی و پافته های پاراکلینیکی, افزایش فشار ورید مرکزی (CVP), افیوژن پریکارد و تامپوناد قلبی, امپوناد قلبی pdf, بهزاد قشمی, بیماری, پرستار, پرستاران, پرستاران زنجان, پرستاری, پریکاردیت فشارنده, پزشک, تامپوناد, تامپوناد ریوی, تامپوناد قلبی, تامپوناد قلبی ppt, تریاد Beck, تریاد تامپوناد قلبی, دانلود, درمان, دکتر سعید محمودی, سایت znurses, سایت پرستاران زنجان, سایت پرستاری, سایت پرستاری znurses, سعید محمودی, شایعترین علل تامپوناد, علامت های تامپوناد پریکارد, علل تامپوناد قلبی, عوامل تامپوناد, فاطمه عابدینی, قلب آرام, مراقبت پرستاری در تامپوناد قلبی, مقاله, مقاله تامپوناد قلبی, نارسایی بطن چپ, نارسایی بطن راست, نبض پارادوکس, نبض پارادوکس (Pulses Paradoxus), نشانه کوسمال, هپاتومگالی, یافته های اکوکاردیوگرافیک و داپلر در تامپوناد قلبی
Cardiac Tamponade Ultrasound

 

Cardiac tamponade, CX-Ray, Echocardiography, electrical Alternans, Kussmal`s Sing, nurse, Pericardiocentesis پریکاردیوسنتز, tamponade, znurses, آسیت, آلترنانس آلکتریکی در تامپوناد قلبی, اتساع ورید جوگولر, ارزیابی و پافته های پاراکلینیکی, افزایش فشار ورید مرکزی (CVP), افیوژن پریکارد و تامپوناد قلبی, امپوناد قلبی pdf, بهزاد قشمی, بیماری, پرستار, پرستاران, پرستاران زنجان, پرستاری, پریکاردیت فشارنده, پزشک, تامپوناد, تامپوناد ریوی, تامپوناد قلبی, تامپوناد قلبی ppt, تریاد Beck, تریاد تامپوناد قلبی, دانلود, درمان, دکتر سعید محمودی, سایت znurses, سایت پرستاران زنجان, سایت پرستاری, سایت پرستاری znurses, سعید محمودی, شایعترین علل تامپوناد, علامت های تامپوناد پریکارد, علل تامپوناد قلبی, عوامل تامپوناد, فاطمه عابدینی, قلب آرام, مراقبت پرستاری در تامپوناد قلبی, مقاله, مقاله تامپوناد قلبی, نارسایی بطن چپ, نارسایی بطن راست, نبض پارادوکس, نبض پارادوکس (Pulses Paradoxus), نشانه کوسمال, هپاتومگالی, یافته های اکوکاردیوگرافیک و داپلر در تامپوناد قلبی
یافته های اکوکاردیوگرافیک و داپلر در تامپوناد قلبی

 

🔵 تدابیر درمانی

روش برخورد با تامپوناد بر حسب اینکه نوع تروماتیک ( هموپریکاردیوم تروماتیک ) یا غیر تروماتیک باشد ، متفاوت است .

در نوع تروماتیک درمان اصلی جراحی قلب و ترمیم نقص دیواره ای است ولی تا شروع عمل جراحی ، پریکاردیوسنتز ممکن است نجات بخش باشد .

در انواع غیر تروماتیک درمان بایستی بر اساس علت تامپوناد صورت گیرد .

( نظیر دیالیز در اورمی شدید ، تجویز فاکتور های انعقادی در اختلالات هموراژیک و …) در انواع ایدیوپاتیک یا ویروسی و سایر موارد یا اختلال همودینامیک بایستی اقدام به پریکاردیوسنتز اورژانس نومد .

در مواردی که امکان پریکاردیوسنتز بطور اورژانس وجود ندارد بایستی تا فراهم نمودن امکانات اقدام به تجویز مایعات وریدی و دارو های اینوتروپ مثبت ( نظیر ایزوپروترنول ) نمود .

توجه : مصرف دیورتیک ، وازودیلاتور ها و سایر داروهای کاهش دهنده پره لود در تامپوناد قلبی مطلقا ممنوع است .

Pericardiocentesis پریکاردیوسنتز ممکن است به دو منظور تشخیصی و درمانی صورت گیرد .

نوع تشخیصی بایستی توسط متخصص قلب تحت هدایت اکوکاردیوگرافی و ترجیحا در اطاق عمل صورت گیرد .

در پریکاردیوسنتز درمانی نیز که در تامپوناد قلبی به کار می رود اگر زمان اجازه بدهد ، انجام آن در اطاق عمل یا CCU و ICU و تحت هدایت سونوگرافی ایده آل است و در چنین حالتی میزان مرگ و میر آن ۵ – ۰ درصد خواهد بود .

ولی بدون هدایت سونوگرافی ( به کمک ECG ) عوارض و خطرات آن افزایش می یابد .

 

Cardiac tamponade, CX-Ray, Echocardiography, electrical Alternans, Kussmal`s Sing, nurse, Pericardiocentesis پریکاردیوسنتز, tamponade, znurses, آسیت, آلترنانس آلکتریکی در تامپوناد قلبی, اتساع ورید جوگولر, ارزیابی و پافته های پاراکلینیکی, افزایش فشار ورید مرکزی (CVP), افیوژن پریکارد و تامپوناد قلبی, امپوناد قلبی pdf, بهزاد قشمی, بیماری, پرستار, پرستاران, پرستاران زنجان, پرستاری, پریکاردیت فشارنده, پزشک, تامپوناد, تامپوناد ریوی, تامپوناد قلبی, تامپوناد قلبی ppt, تریاد Beck, تریاد تامپوناد قلبی, دانلود, درمان, دکتر سعید محمودی, سایت znurses, سایت پرستاران زنجان, سایت پرستاری, سایت پرستاری znurses, سعید محمودی, شایعترین علل تامپوناد, علامت های تامپوناد پریکارد, علل تامپوناد قلبی, عوامل تامپوناد, فاطمه عابدینی, قلب آرام, مراقبت پرستاری در تامپوناد قلبی, مقاله, مقاله تامپوناد قلبی, نارسایی بطن چپ, نارسایی بطن راست, نبض پارادوکس, نبض پارادوکس (Pulses Paradoxus), نشانه کوسمال, هپاتومگالی, یافته های اکوکاردیوگرافیک و داپلر در تامپوناد قلبی
Pericardiocentesis
 
توجه : در بیمار با تامپوناد قلبی و اختلال همودینامیک شدید ( شوک ) جای هیچ درنگی برای پریکاردیوسنتز اورژانس نمیگذارد ( حتی در صورت عدم دسترسی به سونوگرافی اورژانس و ECG) .

🔵 وسایل مورد نیاز :

اگر چه در صورت لزوم می توان پریکاردیوسنتز را با یک سرنگ ۱۰ تا ۲۰ سی سی و سر سوزن بزرگ ( ترجیحا سوزن اسپاینال ) و بدون ECG انجام داد.

ولی در شرایط ایده آل تجهیزات ذیل مطلوب است :

 • بسته (Pack) پریکاردیوسنتز که شامل تمام امکانات لازم برای یک عمل استریل
 • سر سوزن با نمره های ۲۱ ، ۱۷ یا ۱۴
 • آنژیوکت نمره ۱۶ یا ۱۴
 • سرنگ های ۵ ، ۱۰ ، ۲۰ و ۵۰ سی سی
 • رابط سه راه
 • شان پرفوره
 • سه لوله جهت بررسی سیتولوژیک ، بیوشیمیایی و میکروبیولوژیک
 • لام تهیه اسمیر
 • ظرف یخ مخصوص حمل نمونه ها
 • دستگاه ECG
 • امکاناتCPR

Cardiac tamponade, CX-Ray, Echocardiography, electrical Alternans, Kussmal`s Sing, nurse, Pericardiocentesis پریکاردیوسنتز, tamponade, znurses, آسیت, آلترنانس آلکتریکی در تامپوناد قلبی, اتساع ورید جوگولر, ارزیابی و پافته های پاراکلینیکی, افزایش فشار ورید مرکزی (CVP), افیوژن پریکارد و تامپوناد قلبی, امپوناد قلبی pdf, بهزاد قشمی, بیماری, پرستار, پرستاران, پرستاران زنجان, پرستاری, پریکاردیت فشارنده, پزشک, تامپوناد, تامپوناد ریوی, تامپوناد قلبی, تامپوناد قلبی ppt, تریاد Beck, تریاد تامپوناد قلبی, دانلود, درمان, دکتر سعید محمودی, سایت znurses, سایت پرستاران زنجان, سایت پرستاری, سایت پرستاری znurses, سعید محمودی, شایعترین علل تامپوناد, علامت های تامپوناد پریکارد, علل تامپوناد قلبی, عوامل تامپوناد, فاطمه عابدینی, قلب آرام, مراقبت پرستاری در تامپوناد قلبی, مقاله, مقاله تامپوناد قلبی, نارسایی بطن چپ, نارسایی بطن راست, نبض پارادوکس, نبض پارادوکس (Pulses Paradoxus), نشانه کوسمال, هپاتومگالی, یافته های اکوکاردیوگرافیک و داپلر در تامپوناد قلبی

🔵 روش عمل

 • در صورتی که قبلا انجام نشده باشد ، برای بیمار IVLine برقرار کرده و لیدهای اندام ECG بسته و ثبت شود
 • بیمار را در وضعیت طاقباز قرار داده و در صورت امکان تنه ی وی ۳۵ تا ۴۵ درجه بالاتر از سطح افق قرار گیرد
 • اکسیژن به میزان ۲-۴ lit/min از طریق لوله بینی یا ماسک داده شود .
 • در صورت امکان و لزوم به کمک میدازولام ( یا دیازپام ) و کتامین بیمار خواب آلود و آرام شود .
 • موضع را ضد عفونی نموده و یک شان پرفوره استریل در محل گذاشته شود .
 • برای پیشگیری از رفلکس وازوواگال تجویز ۱ – ۰٫۶ میلی گرم آتروپین عضلانی یا وریدی قبل از وارد کردن سر سوزن کمک کننده است .
 • اگر بیمار هوشیار است و وقت اجازه می دهد ، با استفاده از سر سوزن نمره ۲۲ تا ۲۵ و لیدوکائین ۱% ساده محل انجام پونکسیون بی حس شود .
 • بهترین محل برای پریکاردیوسنتز درست کمی طرف چپ زائده گزیفوئید است در این نقته فاصله قلب از سطح پوست در بالغین ۶ تا ۸ سانتی متر و در اطفال کمتر از ۵ سانتی مر است . محل دیگر برای پونکسیون پنجمین فضای بین دنده ای چپ نزدیک استرنوم است ( در این روش سوزن بایستی عمود بر پوست وارد شود .)
 • در حالیکه سر سوزن به سرنگ متصل شده و یک لید پره کوردیال نیز به ناحیه پروکسیمال آن متصل است ، از نقطه ذکر با زاویه ۳۰ تا ۴۵ درجه از سطح پوست و با نشانه گیری به طرف نقطه ای از شانه چپ گرفته تا بریدگی استرنوم به داخل هدایت شود . در حین داخل بردن سر سوزن بایستی سرنگ که محتوی ۳ تا ۵ میلی لیتر لیدوکائین ۱% است را مکررا آسپیره نموده و هر بار مقداری لیدوکائین تزریق نمود . این کار باعث می شود که هم سر سوژن تمیز بماند و هم به بافت های عمقی بی حسی داده شود . موقع رسیدن سوزن به پریکارد مقاومتی در برابر آن احساس می شود در صورت داشتن تجربه کاف و عبور از آن نیز قابل حس است ( اگر بیمار هوشیار باشد ، درد سینه تند و تیزی احساس خواهد کرد ) در این زمان با اسپیراسیون ، مایع داخل پریکارد وارد سرنگ می شود .
 • در طول مدت عمل ، مانیتورینگ ECG بیمار ادامه دارد . اگر سوزن به اپیکارد بطن راست برخورد کند ممکن است قطعه ST صعود پیدا کند و یا آریتمی ، از جمله PVC بروز کند . در موارد نادر که سوزن به اپیکارد دهلیز راست برخورد می کند ، قطعه PR صعود خواهد کرد . در این صورت به آرامی سوزن کمی به عقب کشیده می شود تا تغییرات ECG مرتفع شود .
توجه : دستگاه ECG مورد استفاده حتما بایستی دارای اتصال به زمین باشد تا در صورت ایجاد هر گونه جریان الکتریکی در داخل آن به زمین هدایت شود ، وگرنه می تواند موجب فیبریلاسیون بطنی در بیمار شود .
 • حین آسپیراسیون مایع پریکارد اگر مایع به راحتی خارج نشود ، سوزن به آرامی و در همان امتداد ورودی از بدن خارج و پس از تزریق مقداری مایع مجددا به روش قبل به داخل رانده شود .
 • اگر مایه آسپیره شده خونی باشد ، مقداری از آن را داخل یک لوله ساکشن بریزید اگر لخته تشکیل شد ، خون از داخل حفره قلب کشیده شده است .
 • اگر افیوژن شدید باشد ، می توان با استفاده از یک آنژیوکت اقدام به تخلیه تمام محتویات پریکارد نمود . مدت باقی ماندن لوله آنژیوکت یا هر لوله دیگری بهتر است بیش از ۴۸ ساعت نباشد .
نکته : اگر چه تخلیه ۵۰ تا ۱۰ میلی لیتر مایع حتی اگر افیوژن پریکارد بیش از یک لیتر باشد موجب بهبود کلینیکی و همودینامیک می شود ولی بایستی کل مایع تجمع یافته تخلیه شود .
 • پس از اتمام پریکاردیوسنتز بایستی بیمار همچنان به مدت ۲۴ ساعت در CCU یا ICU تحت نظر باشد و آزمایشات پاراکلینیکی از نظر علت و عود افیوژن و عوارض پریکاردیوسنتز به عمل آید .
منبع : اورژانس های طب داخلی ( نگارش دوم )
رفیعی محسن

گفتگو ها۱ دیدگاه

پاسخ دهید

error: Content is protected !!